ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปภัมภ์ ได้ส่งมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน ให้แก่คณะเทคนิ …

Read More »

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน …

Read More »

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะเทคโนโลยี วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าดำเนินการร้านค้า และร้านถ่ายเอกสาร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าดำเนินการร้านค้า และร้านถ่ายเอกสาร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น <<รายละเอียดร้านค้า>> <<รายละเอียดร้านถ่ายเอกสาร>>

Read More »

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการให้บริการวิชาการ ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 10.30 น. คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ร่วมต้อนรับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิสมัย สายสุด

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิสมัย สายสุด ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ ปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6319/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งประเ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดรุณี ชูคันหอม

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดรุณี ชูคันหอม ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6320/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแห …

Read More »