ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการที่ดี สำหรับบุคลากร ประจำปี 2566

ขอเชิญบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการที่ดี สำหรับบุคลากร ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครวันนี้ – 27 เมษายน 2566 สมัครได้ที่ลิ้งค์ : https://kku.world/ubmyj ส …

Read More »

เร็วๆ นี้ เตรียมพบกับบริการใหม่ล่าสุดของเรา !! 🎊 “คลินิกแพทย์แผนจีน” 🎊

เร็วๆ นี้ เตรียมพบกับบริการใหม่ล่าสุดของเรา !!  “คลินิกแพทย์แผนจีน”  ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ได้แก่ การฝังเข็ม การครอบแก้ว ให้บริการตร …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Associated Medical Sciences ชื่อเรื่อง: Impact of post-meal spot marching exerc …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา มาทอ และ นางสาวณัฐนรี ชัยพิพัฒน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา มาทอ และ นางสาวณัฐนรี ชัยพิพัฒน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Associated Medical Sciences ชื่อเรื่อง: Fall incidence and a …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ JMIR RESEARCH ชื่อเรื่อง: Physiological and Psychological Effects of Parent-Delivered Traditional T …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุกัลยา อมตฉายา และ ดร.อาภัสนันท์ วิยะนัด ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุกัลยา อมตฉายา และ ดร.อาภัสนันท์ วิยะนัด ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Hong Kong Physiotherapy Journal ชื่อเรื่อง: The seventh cervical vertebra …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทิวาพร จาดเปรม และ ศาสตราจารย์รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทิวาพร จาดเปรม และ ศาสตราจารย์รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ International Journal of Environmental Research and Public Health ชื่ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พรรณี ปึงสุวรรณ และ นางสาวปริยาพร โพธิรุกข์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พรรณี ปึงสุวรรณ และ นางสาวปริยาพร โพธิรุกข์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ International Journal of Environmental Research and Public Health ชื่อเ …

Read More »