ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรสรินทร์ สาที

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรสรินทร์ สาที ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6352/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งประเภทส …

Read More »

ประกาศรับสมัครร้านถ่ายเอกสารและประกาศรับสมัครร้านอาหาร

ประกาศรับสมัครร้านถ่ายเอกสาร <<รายละเอียดเพิ่มเติม>> ประกาศรับสมัครร้านอาหาร <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

Read More »

การบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2564

โครงการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2564 สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษฯ ประเภท CI สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษฯ ประเภท PT ทั่วไป

Read More »

“ชื่นชม ยินดี” บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

วันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินกับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร ปี 2563 และ รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพท …

Read More »

ยินดีกับ นางอริสรา อุดจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางอริสรา อุดจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5196/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งประเภทสนับสน …

Read More »