ข่าวประชาสัมพันธ์

การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้วยเทคนิค kinetic chain restoration

“ เปิดลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Zoom “การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้วยเทคนิค kinetic chain restoration” 11 มิถุนายน 2565 จำนวน 150 คน [PTCEU 6 คะแนน] ลงทะเบียน: https://fo …

Read More »

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาPT รุ่นที่ 36

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด (PT) คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ หัวหน้าสาขาวิชา PT คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชา PT ร่วมกับนักศึกษา PT ปี 2 ได้จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิ …

Read More »

รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ ประจำปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ. สมจิตร์ จินาภักดิ์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 10 ที่ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิ …

Read More »

รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการทางวิชาชีพประจำปี พ.ศ. 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ทนพญ. ภัทรวีย์ สร้อยสังวาลย์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการทางวิช …

Read More »

ต้อนรับนายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ ผู้จัดการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด และบุคลากร ให้การต้อนรับนายสุกิจ …

Read More »

อบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด “หลักสูตรการจัดการขั้นสูงในความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ”

“เปิดลงทะเบียนการอบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด “หลักสูตรการจัดการขั้นสูงในความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ” วันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 65 (10 วัน) ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาล …

Read More »

อบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด “หลักสูตรกายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูความสามารถทางระบบประสาท”

“เปิดลงทะเบียนการอบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด “หลักสูตรกายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูความสามารถทางระบบประสาท” วันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 65 (10 วัน) ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแ …

Read More »