ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจพื้นที่ที่จะเตรียมปรับปรุงและเตรียมสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอขอบพระคุณ บุคลากรจากกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมตรวจพื้นที่ที่จะเตรียมปรับปรุงและเตรียมสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา คณะเท …

Read More »

การอบรมพัฒนางานบริการโลหิต ปี 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เป็นประธานเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนางานบริการโลหิต ปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ยุพา เอิ้อ …

Read More »

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Website งานห้องปฏิบัติการ”

งานห้องปฏิบัติการ AMS KKU จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Website งานห้องปฏิบัติการ” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทนพญ.ดวงฤดี จังตระกูล หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานห้องป …

Read More »

หลักสูตรเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่น ที่ 9

หลักสูตรเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่น ที่ 9 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง ได้เป็นประธานเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง ว …

Read More »

เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564 (ครั้งที่2)

คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564 (ครั้งที่2) จากเดิม 7-12 มิถุนายน 2564 ไปเป็น 28 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2564

Read More »

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตลอดเดือนมิถุนายน นี้ ลิงค์ลงน …

Read More »