ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าดำเนินการร้านค้า และร้านถ่ายเอกสาร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าดำเนินการร้านค้า และร้านถ่ายเอกสาร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น <<รายละเอียดร้านค้า>> <<รายละเอียดร้านถ่ายเอกสาร>>

Read More »

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการให้บริการวิชาการ ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 10.30 น. คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.ทนพญ.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ร่วมต้อนรับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิสมัย สายสุด

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิสมัย สายสุด ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ ปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6319/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งประเ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดรุณี ชูคันหอม

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดรุณี ชูคันหอม ตำแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6320/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแห …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรสรินทร์ สาที

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรสรินทร์ สาที ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6352/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ตำแหน่งประเภทส …

Read More »

ประกาศรับสมัครร้านถ่ายเอกสารและประกาศรับสมัครร้านอาหาร

ประกาศรับสมัครร้านถ่ายเอกสาร <<รายละเอียดเพิ่มเติม>> ประกาศรับสมัครร้านอาหาร <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

Read More »

การบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2564

โครงการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2564 สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษฯ ประเภท CI สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษฯ ประเภท PT ทั่วไป

Read More »

“ชื่นชม ยินดี” บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

วันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินกับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร ปี 2563 และ รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพท …

Read More »