ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

“Erasmus+ International Credit Mobility” ประจำปี 2023-2024 กองการต่างประเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัย สมัครขอรับทุนแบบเต็มจำนวน

“Erasmus+ International Credit Mobility” ประจำปี 2023-2024 กองการต่างประเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัย สมัครขอรับทุนแบบเต็มจำนวน โครงการ “Erasmus+ Intern …

Read More »

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปืดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 ทุน

         Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปืดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 …

Read More »

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” ตัวแทนสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้บรรยายผ …

Read More »

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ” ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิค …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือก หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจิโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

Read More »