ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล “Outstanding Poster Award” ในการประชุมระดับนานาชาติ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุม The 5th Allied Health Sciences International Symposium on Zoom ใน Theme: Healthcare Challenges in the Fourth …

Read More »