ข่าวอบรมสัมนา

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ (อยู่ในระหว่างการขอคะแนน)

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ (อยู่ในระหว่างการขอคะแนน) รีบสมัครก่อนหมดเขตนะคะ  ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง https://forms.gle/WT1N2mJ3VfVGtLds8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://kk …

Read More »

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ : จากพื้นฐานสู่เครื่องวิเคราะห์ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย (อยู่ในระหว่างการขอคะแนน)

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ : จากพื้นฐานสู่เครื่องวิเคราะห์ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย (อยู่ในระหว่างการขอคะแนน) รีบสมัครก่อนหมดเขตนะคะ  ลงทะ …

Read More »

การตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย CMTE : 25 คะแนน

การตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย CMTE : 25 คะแนน รีบสมัครก่อนหมดเขตนะคะ  ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง https://forms.gle/WT1N2mJ3VfVGtLds8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://kku.world/65moa สอบถามเพิ่ม …

Read More »

การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและการหาค่าความไม่แน่นอน CMTE : 18 คะแนน

การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและการหาค่าความไม่แน่นอน CMTE : 18 คะแนน รีบสมัครก่อนหมดเขตนะคะ  ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง https://forms.gle/WT1N2mJ3VfVGtLds8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : h …

Read More »

โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย (จัด 2 รอบ)

โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย (จัด 2 รอบ) ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท รับจำนวนรอบละ : 60 คน (รวม 120 คน)  #การลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง https://forms.gle/WT1N2mJ3VfVG …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน

        สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน ภูมิใจที่จะขอเชิญทุกท่ …

Read More »

โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ : จากพื้นฐานสู่เครื่องวิเคราะห์ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม – โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ : จากพื้นฐานสู่เครื่องวิเคราะห์ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการว …

Read More »

โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม – โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท รับจำนวน :  50 คน #การลงทะเบียน …

Read More »

โครงการอบรมการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก และ การหาค่าความไม่แน่นอน

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม – โครงการอบรมการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก และ การหาค่าความไม่แน่นอน ค่าลงทะเบียน : 3,000 บาท รับจำนวน : …

Read More »