ข่าวอบรมสัมนา

หลักสูตร “แก้ไขท่าทางในกลุ่มภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ”

“ เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “แก้ไขท่าทางในกลุ่มภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ” 6-7 มิถุนายน 2565 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 60 คน [PTCEU 13.3 คะแนน] สมัครลงทะเบ …

Read More »

การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้วยเทคนิค kinetic chain restoration

“ เปิดลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Zoom “การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้วยเทคนิค kinetic chain restoration” 11 มิถุนายน 2565 จำนวน 150 คน [PTCEU 6 คะแนน] ลงทะเบียน: https://fo …

Read More »

“การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต”

“เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต” โดยสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยา …

Read More »