ข่าวอบรมสัมนา

หลักสูตร “แก้ไขท่าทางในกลุ่มภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ”

“ เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “แก้ไขท่าทางในกลุ่มภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ” 6-7 มิถุนายน 2565 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 60 คน [PTCEU 13.3 คะแนน] สมัครลงทะเบ …

Read More »

การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้วยเทคนิค kinetic chain restoration

“ เปิดลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์ผ่าน Zoom “การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้วยเทคนิค kinetic chain restoration” 11 มิถุนายน 2565 จำนวน 150 คน [PTCEU 6 คะแนน] ลงทะเบียน: https://fo …

Read More »

“การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต”

“เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต” โดยสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยา …

Read More »

อบรมหลักสูตร “หลังหลวม สำคัญไฉน (ภาคสอง)”

“เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “หลังหลวม สำคัญไฉน (ภาคสอง)” อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 20 พ.ค. 65 (08.30-16.30 น.) – นักกายภาพบำบัดทั่วไป 1,200 บาท – ศิษย์เก่า/อาจารย์ CI …

Read More »

โครงการจัดงานประชุมวิชาการ สาขากายภาพบำบัด ประจำปี 2565

” เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 สาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามวันเปิดรับสมัครหรือรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตร ได้ที่ LINE Offi …

Read More »

โครงการอบรมเฉพาะทาง 16 หน่วยกิต 2565

หนังสืออนุมัติโครงการBฺBเฉพาะทาง-2565  โครงการBB เฉพาะทาง-65 ใบสมัครอบรมโครงการBB เฉพาะทาง-2565 หนังสือเรียนผู้บังคับบัญชา 

Read More »

อบรมพัฒนาการบริการโลหิต 2565

 หนังสืออนุมัติโครงการBBWS-2565  โครงการBBWS-2565 ใบสมัครอบรมโครงการBBWS-2565 หนังสือเรียนผู้บังคับบัญชา

Read More »