ข่าวอบรมสัมนา

“การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต”

“เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต” โดยสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยา …

Read More »

อบรมหลักสูตร “หลังหลวม สำคัญไฉน (ภาคสอง)”

“เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “หลังหลวม สำคัญไฉน (ภาคสอง)” อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 20 พ.ค. 65 (08.30-16.30 น.) – นักกายภาพบำบัดทั่วไป 1,200 บาท – ศิษย์เก่า/อาจารย์ CI …

Read More »

โครงการจัดงานประชุมวิชาการ สาขากายภาพบำบัด ประจำปี 2565

” เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 สาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามวันเปิดรับสมัครหรือรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตร ได้ที่ LINE Offi …

Read More »

โครงการอบรมเฉพาะทาง 16 หน่วยกิต 2565

หนังสืออนุมัติโครงการBฺBเฉพาะทาง-2565  โครงการBB เฉพาะทาง-65 ใบสมัครอบรมโครงการBB เฉพาะทาง-2565 หนังสือเรียนผู้บังคับบัญชา 

Read More »

อบรมพัฒนาการบริการโลหิต 2565

 หนังสืออนุมัติโครงการBBWS-2565  โครงการBBWS-2565 ใบสมัครอบรมโครงการBBWS-2565 หนังสือเรียนผู้บังคับบัญชา

Read More »

โครงการอบรมของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในฐานข้อมูลไทย/ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม วิจัย และวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิ …

Read More »