AMS ยินดีต้อนรับ
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์
ขอแสดงความยินดีกับ  อ.ดร.พรสุดา มาระมิ่ง
ขอแสดงความยินดีกับ
ขอแสดงความยินดีกับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Integrative and Complementary Medicine

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Sustainability

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฉัตรชัย พิมพศักดิ์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Trends in Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา และ Mrs.Anousone Phimphila ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ In Vivo

Facebook คณะเทคนิคการแพทย์

ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย นางเอมอร ทุยบึงฉิม หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

อ่านต่อ

กภ.เยาวราภรณ์ ยืนยงค์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ และ กภ.กุลธิดา โมรา นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ได้เข้าหารือกับคณบดีและคณาจารย์กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม

พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 38 ปี

อ่านต่อ

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดประจำปี 2566 และชุดใหม่ปี 2567

เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา และพัฒนาทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณพิทักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567

ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณพิทักษ์ โดยมี รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดโครงการ

อ่านต่อ

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปืดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 ทุน

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปืดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 ทุน

อ่านต่อ

ข่าวอบรมสัมมนา

เปิดรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

เชิญชวนน้องๆ และผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์

อ่านต่อ

ขยายเวลารับสมัคร "โครงการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 12

ระยะเวลา : 4 เดือน ระหว่าง 4 มิถุนายน - 2 สิงหาคม และ 2 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2567

อ่านต่อ

"โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

เรื่อง “แนวคิดพื้นฐานของการสอนทางคลินิกและแนวคิดการวินิจฉัยทางกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนเลือด”

อ่านต่อ

ขยายเวลารับสมัคร "โครงการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 12

ระยะเวลา : 4 เดือน ระหว่าง 4 มิถุนายน - 2 สิงหาคม และ 2 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2567

อ่านต่อ