ข่าวอบรมสัมมนา

...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567 การอบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด (Short course training in physical therapy) : หลักสูตร "ทักษะระดับวิชาชีพกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียน รุ่นที่ 2"

โครงการดีๆไม่เข้าร่วมไม่ได้แล้ววว????✨

???????? คณะเทคนิคการแพทย์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567 การอบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด (Short course training in physical therapy) : หลักสูตร "ทักษะระดับวิชาชีพกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียน รุ่นที่ 2" ????????

???? อบรมวันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2567

???? ค่าลงทะเบียน 12,500 บาท/ท่าน (รับจำนวนจำกัด)

???????? สมัครได้ที่ https://kku.world/xkl5c

???? เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2567

มาสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ

#shortcourse #AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น