ข่าวอบรมสัมมนา

...

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567

การอบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด 

หลักสูตร "ทักษะระดับวิชาชีพกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียน รุ่นที่ 2" 

วันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2567 >> Click <<

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2567