ข่าวอบรมสัมมนา

...

"โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

???? เชิญชวนเข้าร่วม \_ฟรี_//
"โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เรื่อง “แนวคิดพื้นฐานของการสอนทางคลินิกและแนวคิดการวินิจฉัยทางกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนเลือด”
วิทยากรโดย อาจารย์ดร.ฉัตรชัย พิมพศักดิ์
????  วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
???? ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom
???? ลงทะเบียนได้ที่ :
https://sites.google.com/kku.ac.th/ptkku-ci2024

(*) รับสมัครเฉพาะอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (CI) 
ของสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(*)รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่าน(*)