ข่าวอบรมสัมมนา

...

ขยายเวลารับสมัคร "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2567"

????????ขยายเวลารับสมัคร

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2567"

วันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2567

ณ คณะเทคนิคการแพทย์

ค่าลงทะเบียน : 6,000 บาท

รับจำนวน : 30 คน

????✨เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 17 เมษายน 2567

ดาวน์โหลดรายละเอียด,ใบสมัคร : https://kku.world/gd4kg