ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฉัตรชัย พิมพศักดิ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ฉัตรชัย พิมพศักดิ์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Trends in Sciences

ชื่อเรื่อง The Flow-Pressure and Cardiopulmonary Responses of Manual Chest Percussion with Different Ranges of Oscillation Frequency in Healthy Subjects