ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทนพญ.อรุณนี สังกา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทนพญ.อรุณนี สังกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์"