ข่าวประชาสัมพันธ์

...

AMS KKU เชิญชวนน้องๆ ทีสนใจ เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26

???? AMS KKU เชิญชวนน้องๆ ทีสนใจ เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26

>>> บูธคณะเทคนิคการแพทย์ มข. <<<

???? วันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2566

???? ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข. บูธที่ 52

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #KKUAdmissions #KKUOpenHouse

#คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ