ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Integrative and Complementary Medicine

ชื่อเรื่อง : Effects of Parent-Delivered Traditional Thai Massage on Gait and Heart Rate Variability in Children with Autism: A Randomized Controlled Trial