ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง Special talks from invited speakers “HOW TO DO a Journal Club”

???? ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง Special talks from invited speakers

“HOW TO DO a Journal Club”

“HOW TO READ a Paper”

???? วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

⏰ เวลา 09.00 -16.00 น.

????ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น