ข่าวประชาสัมพันธ์

...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียวสัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์


แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
https://forms.gle/JVSxHkycqZhb13ik8