ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวยริน ชนาวิรัตน์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวยริน ชนาวิรัตน์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Asia Pacific Journal of Health Management

ชื่อเรื่อง Cost Analysis of Physical Therapy Clinic In Thailand: The impact of the COVID-19 outbreak