ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติชุมชน

????????ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติชุมชน
Community Medical Laboratory

"ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
✅ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2020"

????????ตามข้อกำหนดเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข หมายเลขทะเบียน 4347/67
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 - 20 ธันวาคม 2570