ข่าวกิจกรรม

...

โครงการอบรม "การบริหารจัดการข้อมูลบน Google Drive ของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์"

    เมื่อวันที่ 13 และ 15 มีนาคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรม "การบริหารจัดการข้อมูลบน Google Drive ของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์" ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร จำนวนทั้งหมด 4 รอบ ตามแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล Cloud Storage มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี นายหริภัทร พงษ์สุวรรณ นักวิชาการโสนทัศนศึกษา ปฏิบัติการ และ นายทรงเดช ทวีพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายอบรมครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น