ข่าวกิจกรรม

...

ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โครงการ "KHON KAEN UNIVERSITY BETWEEN KUMAMOTO HEALTH SCIENCES UNIVERSITY AND FUJITA HEALTH UNIVERSITY" ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 20 กันยายน 2566 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว รายละเอียดดังนี้
1. Fujita Health University นำโดย Associate Professor Dr. Hidetsugu Fujigaki, Mr. Hiroshi Okumiyama (MT Student) และ Mr. Masaya Nakae (MT Student)  เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 10 กันยายน 2566
2. Kumamoto Health Science University ได้แก่ Miss Mizuki Hori (MT Student), Miss Marin Watanabe (MT Student), Mr. Rentaro Waki (PT Student)  และ Mr. Rioto Seto (PT Student) เข้าศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 7 - 20 กันยายน 2566
โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด รวมถึงแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมระหว่างสถาบัน นอกจากนี้ คณะบุคลากรและนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพระลับ, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข่าว : จีรณัชชา
ภาพ : จีรณัชชา/หริภัทร
และขอขอบคุณภาพจากคณาจารย์และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
#AMSKKU #AMS #KKU 
#AssociatedMedicalSciences
#คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ โรงพยาบาล