ข่าวกิจกรรม

...

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานประเพณีออกพรรษา

ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการต่อเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี เทศบาลนครขอนแก่น ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในการมอบครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU

#AssociatedMedicalSciences

#คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น

May be an image of crowd

May be an image of 4 people, dais and text

May be an image of 5 people and text

May be an image of crowd and text

May be an image of 3 people

May be an image of 15 people, dais, temple and text

May be an image of 8 people and crowd