ข่าวกิจกรรม

...

ฟุตบอลประเพณี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ในงานฟุตบอลประเพณี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบเงินสนับสนุน สำหรับจัดตั้ง AMS BAND และกิจกรรมนักศึกษา จากการสนับสนุนของสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ชมรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด และศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมเงินสนับสนุน จำนวน 148,500 บาท ในการนี้ทางสโมสรฯ ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ