ข่าวกิจกรรม

...

พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ ประจำปี 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย นางมยุรี แคว้นน้อย หัวหน้างานยุทธศาสตร์ นางเอมอร ทุยบึงฉิม หัวหน้างานบริหารและธุรการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยผู้เกษียณอายุราชการของคณะเทคนิคการแพทย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 1 ท่าน ได้แก่ นางจันทร์ทิพย์ จันทร์สว่างพงศ์ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน