ข่าวกิจกรรม

...

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

????คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยชุมชน ภายใต้โครงการ CIGUS ????

เนื่องด้วยในปัจจุบัน สังคมประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ โรค NCDs เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการวิเคราะห์และพัฒนาร่วมกันระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ผู้คิดค้นผลงานนวัตกรรม : “เตียงอัจฉริยะ ช่วยพลิกตะแคง” และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน เกิดเป็นโครงการ “พัฒนาส่งเสริมการผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยชุมชน” ภายใต้โครงการ CIGUS (C - community, I - industry, G - government, U - university, S – society) เป็นการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 21-22 กันยายน 2566 และ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

วันที่ 21-22 กันยายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และ ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ พร้อมด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และการสร้างเตียงฯ ให้แก่ประชาชน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

และในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ได้ร่วมมอบเตียงพลิกตัวฯ ให้กับเทศบาลตำบลบ้านโต้น จำนวน 3 เตียง และเทศบาลตำบลหนองแวง จำนวน 2 เตียง และบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อต่างๆ ได้แก่

1. การให้ความรู้และวิธีการใช้เตียงพลิกตัวฯ โดย ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์

2. วิธีการสร้างเตียงพลิกตัวฯ โดย ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, แท่นบรรยาย, โรงพยาบาล และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความพูดว่า "ยินดีต้อนรับ"

อาจเป็นรูปภาพของ ‎10 คน, วัด และ ‎ข้อความพูดว่า "‎เทศบาลตำบลบ้านโต้น บล ยินดีต้อนรับ รับ תላ界の‎"‎‎

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ฟลุต, วัด และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ฟลุต และ ข้อความพูดว่า "เทศบาลตำบลบ้านโต้น ยินดีต้อนรับ KKU"

3. การให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงพลิกตัวฯ โดย อ.ดร.วรวุฒิ ชมภูพาน

ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU

#AssociatedMedicalSciences

#คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น