ข่าวกิจกรรม

...

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโครงการ Satit KKU Summer Camp Portfolio & Pre - University

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโครงการ Satit KKU Summer Camp Portfolio & Pre - University โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยแนะแนวทางการศึกษาต่อ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกและตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : หริภัทร

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น