ข่าวกิจกรรม

...

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ

        คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ “เปิดบ้านวิชาการ ค้นหาตัวเอง คณะที่ใช่ มหาลัยในฝัน” จาก สถาบันกวดวิชาไอวันติวเตอร์ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานคณะเทคนิคการแพทย์ ทั้งสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยทางคณะฯ ได้แนะนำแนวทางและข้อมูลต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : หริภัทร

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น