ข่าวกิจกรรม

...

กิจกรรม “รดน้ำขอพร สืบสานประเพณีประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567”

      เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพร สืบสานประเพณีประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567” ณ ลานสนามบาสเกตบอล คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงาน และอวยพรในวันปีใหม่ไทย โดยบุคลากรร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส อดีตท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ที่เกษียณอายุราชการแล้ว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาสนุกระหว่างคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์อย่างสนุกสนาน

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : จีรณัชชา/หริภัทร/ทรงเดช

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น