ข่าวกิจกรรม

...

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมงาน "บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส"

     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมงาน "บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐานฝั่งตะวันตก) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยร่วมขบวนแห่และสรงน้ำเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโสตามประเพณีไทย

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : หริภัทร/จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น