ข่าวกิจกรรม

...

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2567 ภายใต้ธีม “Blood Services Post-Pandemic Challenges” ระหว่างวันที่ 26-29 มี.ค.67 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ และได้ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารและกรรมการจัดงานประชุมวิชาการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ขอขอบคุณภาพจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย