ข่าวกิจกรรม

...

ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปี 2567 ครบรอบ 32 ปี ณ ห้องวังเลิศ (WANGLERT) SMART CLASSROOM ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น