ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

...

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปืดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 ทุน

Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปืดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลีนิก

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.fulbrightthai.org/

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครแลเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุในระเบียบผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย)

หากมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อ tusef@fulbrightthat.org หรือ คุณสายทิพย์ วอทอง โทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อ 107 ภายในวันเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)