ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

...

รายละเอียดการรายงานตัวเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 "ทุกรอบ"

???? รายละเอียดการรายงานตัวเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 "ทุกรอบ"

▪️ รายงานตัวเข้าศึกษาในรูปแบบ Online ไม่ต้องมาที่ มข.

▪️ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

▪️ อัพโหลดรูปถ่ายนักศึกษาและเอกสารประกอบการรายงานตัว

???? รายงานตัวเข้าศึกษาในรูปแบบ Online

ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th

???? อัพโหลดรูปถ่ายนักศึกษาและเอกสารประกอบการรายงานตัว

ผ่านทางเว็บไซต์ https://kku.world/newreg

#KKUAdmissions #ทีมมข #dek67 #เด็ก67 #tcas67