ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

...

ขอเชิญชวน นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด มข. ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอในโครงการ

????????ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด มข. ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอในโครงการ "AMS First Stage for Research and Innovation 2024" และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน

???? วันที่ 5 เม.ย. 2567 เวลา 8.30-12.00 น.

???? ณ ห้องประชุม 42 ปี ชั้น 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

✅ นักศึกษาสามารถส่งบทคัดย่อเข้าร่วมการนำเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มี.ค. 2567

✅ ในรูปแบบของ E-Poster presentation & Oral presentation ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท

✨✨สแกน QR code เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ download แบบฟอร์มบทคัดย่อได้ตามรูปที่แนบมานี้✨✨