ข่าวกิจกรรม

...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

        เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 17.30 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณพิทักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มาให้โอวาทแก่นักศึกษา และมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลขวัญใจเพื่อนเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 42

ซึ่งในกิจกรรมมีการกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี โดย หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ประจำชั้น พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษากล่าวแสดงความรู้สึก นอกจากนี้ยังมีการแนะนำสมาคมเทคนิคการแพทย์ให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งคลิปวิดีโออวยพรจากครูถึงศิษย์ จากน้องถึงพี่ และรวมความทรงจำจากเพื่อนถึงเพื่อน

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : หริภัทร

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น