ข่าวกิจกรรม

...

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดประจำปี 2566 และชุดใหม่ปี 2567

     ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดประจำปี 2566 และชุดใหม่ปี 2567 เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา และพัฒนาทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21พร้อมการถ่ายทอดงานคณะกรรมงานบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา