ข่าวกิจกรรม

...

ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและดิจิทัล ร่วมออกรายการ “อีสานวันนี้“

       เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและดิจิทัล ร่วมออกรายการ “อีสานวันนี้“ ทางช่อง NBT 11 ทีวีอีสาน ในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2024 งานแสดงเทคโนโลยีชีวภาพและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)

ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น