ข่าวกิจกรรม

...

ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม

      เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 38 ปี ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น