ข่าวกิจกรรม

...

ประชาสัมพันธ์การให้บริการทางกายภาพบำบัด ยืดและคลายกล้ามเนื้อหลังการวิ่ง ในงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024

???? ประชาสัมพันธ์การให้บริการทางกายภาพบำบัด ยืดและคลายกล้ามเนื้อหลังการวิ่ง ในงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024

✨โดยคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น✨

‼️ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️

มีการให้บริการดังต่อไปนี้

✅ การยืดกล้ามเนื้อ

✅ รักษาการบาดเจ็บหลังจากการวิ่ง

✅ ICE Baths

✅ ให้คำแนะนำทางกายภาพบำบัด

???? วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567

⏰ เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป

???? สถานที่ให้บริการ : จุดบริการที่ 13 จุดบริการทางกายภาพบำบัด ยืดและคลายกล้ามเนื้อ บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบคุณภาพจาก ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา

#KhonKaenInternationalMarathon #KhonKaenMarathon #KKIM2024 #ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่19