ข่าวกิจกรรม

...

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ร่วมให้บริการในงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 19

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 03.00 – 12.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้บริการทางกายภาพบำบัด ยืดและคลายกล้ามเนื้อสำหรับนักวิ่งในงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 19 (Khon Kaen International Marathon 2024 : KKIM 2024) ณ จุดบริการทางกายภาพบำบัด ยืดและคลายกล้ามเนื้อ บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากและมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บจากการวิ่งได้ ทางสาขาวิชากายภาพบำบัดจึงเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการทางกายภาพบำบัดสำหรับนักวิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อ การรักษาการบาดเจ็บหลังจากการวิ่ง การแช่น้ำแข็ง (ICE Baths) หรือการให้คำแนะนำทางกายภาพบำบัด นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักกายภาพบำบัด และนักศึกษาได้ทบทวนความรู้และความสามารถในสถานการณ์จริงแล้ว ยังต้องการให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะในการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานอีกด้วย

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : หริภัทร

#KhonKaenInternationalMarathon #KKIM2024 #ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่19 #AMSKKU #AMS #KKU #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น