ข่าวกิจกรรม

...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนประเมินค่างานและการจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาตำแหน่งที่สูงขึ้น"

      คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนประเมินค่างานและการจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาตำแหน่งที่สูงขึ้น" ในวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดในพิธี และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.สุวิต ผิวพันคำ ที่ปรึกษาที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างแห่งประเทศไทย (ปขมท.) มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรคณะฯ

ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น