ข่าวกิจกรรม

...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

       เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมี นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ วิทยากรด้านนิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยว สินค้าชุมชนและการสร้างภาพลักษณ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรคณะฯ ณ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น