ข่าวกิจกรรม

...

งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมกับงานห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน

    เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมกับงานห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยแนะแนวทางและให้ข้อมูลในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม 42 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : หริภัทร

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น