ข่าวกิจกรรม

...

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

  รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพุทธมนต์ และระดมทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวาระครบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 07.00-09.15 น. ณ อาคารสิริคุณกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : จีรณัชชา

ภาพ : หริภัทร/จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น