ข่าวกิจกรรม

...

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Science Park)

    เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08:30 – 13:30 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Science Park) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ และแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานตลาดนัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา GSKKU Fair 2024

#gskkufair2024 #AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น