ข่าวกิจกรรม

...

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Healthcare and Tourism)

     โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Healthcare and Tourism) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ อ.ดร.พรสุดา มาระมิ่ง ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยผู้ประกอบการสุขภาพในหลักสูตรฯ

โดยการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวนี้เป็นแพ็กเกจที่ออกแบบโดยผู้เรียน รุ่นที่ 1 ซึ่งเดินทางไปยังธุรกิจของผู้ประกอบการในหลักสูตรฯ ได้แก่ ร้าน Venus café โรงแรมเรือนอารยา บึงบัว ONRADA และร้าน Quinn's One & Only Indian Restaurant พร้อมทั้งมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ ดังต่อไปนี้

1. ธาตุเจ้าเรือนและอาหารเพื่อสุขภาพ โดย คุณชินภัทร ปัญญาชีวภัค

2. พยากรณ์สุขภาพ วิทยากร โดย คุณชินภัทร ปัญญาชีวภัค

3. ประเมินสุขภาพกับแพทย์แผนจีน โดย พ.จ.อรยา อุตระศรี และ พ.จ.นวพร เอกมนสิการ

4. อาบแสงจันทร์และลอยกระทงมหาโชค โดย คุณอิสรีย์ เพิ่มทันจิตต์

และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ น้ำมันหอมระเหย และ คอมบูชา (Kombucha) อีกทั้งยังได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ

และได้รับเกียรติจากสาธารณสุขจังหวัดเลย นำโดย คุณวัชรี แก้วสา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยทีมงาน และสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณฐิติญา ดุลจินดาชบาพร และคุณณัฐกานต์ พิมเสน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น