ข่าวกิจกรรม

...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

         เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ นางเอมอร ทุยบึงฉิม หัวหน้างานบริหารและธุรการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สวนแห่งการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์

ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น