ข่าวกิจกรรม

...

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมฟังบรรยายแบบออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการเรียนรู้ (Assurance of Learning) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วย อ.ดร.ปิยดา ดาวดึงส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณรุสดี แวดือรามัน นักพัฒนาโปรแกรม มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : จีรณัชชา

#AMSKKU #AMS #KKU #AssociatedMedicalSciences #คณะเทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น